Sigortalılık ve Sağlık Koşulları ile Malulen Emekliliğin Ön Tespiti

Malulen Emeklilik için üç temel koşul/şart vardır. Sigortalılık, Sağlık Koşulları ve Maluliyet.

Yaş, hizmet süresi, gün sayısı gibi durumlar sigorta koşullarını. Hastalık, engel gibi durumlar sağlık koşullarını. Çalışma gücü kaybı da maluliyeti yani malul olup olunmadığını belirler.

Maluliyet Oranı Tıbbı Tespit Doktoru, Engelli Emeklilik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı bu üç temel koşulun/şartın karşılanıp karşılanmadığını tespit ederek sigortalının malulen emekli olup olmayacağını belirler.