İlgili Kurum ve Kişiler Üzerinden Birebir Malulen Emeklilik İşlemleri Takibi

Malulen Emeklilik için gereken sigorta şartlarının yerine getirilmesinden ve tek hastalıktan ya da kurul kararıyla birkaç ciddi hastalık nedeniyle çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiğine yani malul olduğuna karar verildikten sonra aylık talebi için gerekli olan işlemler başlatılır.

Hastalıkların ifade edilebilmesi için tıbbı belgeler toplanır.

Durum bildirir sağlık kurulu raporlarının ilgili hastanelerden kısa sürede alınması sağlanır.

Kurum sağlık kurulu çalışma gücü kaybı oranlarına itiraz edilir.

İşlemler ilgili kişi ve kurum üzerinden birebir takip edilir.

10 yıl hizmet süresi ve 1800 gün ile SSK, Bağ – Kur, Emekli Sandığı ve diğer sosyal güvenlik sandıklarından en kısa zamanda malulen emekli olunması ve en yüksek maaş alınması sağlanır.