Maluliyet Oranı Tıbbi Tespiti

Maluliyet Oranı Tıbbı Tespit Doktoru veya Malulen Emeklilik Uzmanı, sigortalının hastalık ya da rahatsızlıklarıyla ilgili şikayet ve tıbbı belgeleri inceleyerek malulen emekli olacak kadar bir oran alıp alamayacağını bir başka deyimle çalışma gücünü kaybedip kaybetmediğini belirler.

Kişinin sağlık belgeleri yeterli ise ilk görüşme de maluliyet oranı ilgili tıbbı mevzuata göre tespit edilir. Eksik olan tıbbi belge var ise tamamlatılır. Muayene, tetkik ve takipleri dikkate alarak gerektiği yerde ve zamanda hastalıkların tıbbı ifade edilmesi sağlanır.

Belirleme ve tespitlere göre Malulen Emeklilik için iş takibi yapılıp yapılmayacağına karar verilir.