İş Takibi Hizmetlerimiz Nelerdir?

Yarınlara mutlu girmek isteyenler, bugünden koşmaya başlamalıdır…
Sorularınızın yanıtı ya da sorunlarınızın çözümü için, elver’in erken emeklilik uzmanına, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktoruna, iş ve sosyal güvenlik uzmanına iş takibi yaptırabilirsiniz.

Hayat geç kalanları hiç affetmez…
Danışmanlık ve planlamayla çözülemeyen sorunlar için iş takibi işlemleri gerekir. Sıkıntılı ve uzun süreli işlerin takibi zorunludur. Planlı işlerin çoğu da iş takibi yapılarak sonuçlandırılır.

Zamanın değerini yapacak işi olan bilir…
Bazen bir iş için onlarca kurumun, merkezlerin, şubelerin, bölümlerin ya da buralarda görevli kişilerin bilgisi ve tecrübesi gerekir. Birimler birbirleriyle ilişkilidir ama her birinin işleyişini bilebilmeniz mümkün değildir. Her işin çarpanları vardır. Zaman kaybı para kaybıdır.

Parasız yapılan işin değeri bilinmez…
Bu işlemler ücret karşılığıdır. Danışmanlık ya da iş planlaması yapıldıktan sonra işin mahiyetine göre iş takibi ücreti belirlenir. Bugüne göre bu ücret 7.500 TL – 45.000 TL arasında değişmektedir. Belirlenen ücret ve şartlar üzerinden konuşularak sözleşme yapılır. Sözleşmede belirtilen şartların yerine getirilmesi sonucunda iş takip ücreti alınır. İş takibi sözleşmeleri sonuç odaklıdır. Belirtilen işler gerçekleştirilemez ise hiçbir ücret alınmaz. Malulen, engelli, şartlı erken emeklilik işlemlerinde de ilgili raporlar ve işe yarar oran ve dereceler alınamaz ise ve ayrıca emekli olunamaz ise hiçbir ücret alınmayacaktır.

Bizi takip edin, biz de sizi takip edelim…
Takip kesin sonuçtur. Takip danışmanlığın ya da planlamanın yaşama geçmesidir. Takip, riskleri dağıtmaktır. Takip, sonucu satın almaktır. Takip, toplanan bilgiyi yoğurup kullanmaktır. Takip, koşulları zamanı göre planlamaktır. Takip, ön görmektir. İş takibi için şirkete, yetkili çalışanlarına ve uzmanlarımıza noterden vekaletle yetki verilmesi gerekir. Vekaletle verilen bu yetkiyle bütün kurumlarda adınıza işlem yaptırabilirsiniz.

Söylemek başka, planlamak başka, yapmak başka…
elver; sorularınızın yanıtı ya da sorunlarınızın çözümü için, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, Erken Emeklilik Uzmanı, Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbı Tespit Doktoru ile Erken Emeklilik ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, yeni sorularınızı cevaplıyor, konusunda hakim uzmanlarla görüştürüyor, tüm işlemlerinizin takibi için adınıza vekalet alıyor, planlama yaparak kurumlardan, sistemlerden ve ilgili memurlardan birebir uygulamayla iş takibi hizmeti veriyor. Tek elden, bularak, yetişerek, yakalayarak, yaparak bütün sorunlarınızı çözüyor.
Planlama gerektiren konular genellikle iş takibi konularıdır. Malulen, Engelli, Şartlı Erken Emeklilik iş takibi yapmakla mümkün olabilir.
Sigorta şartlarının belirlenmesi, engelli ve maluliyet oranı tıbbi tespiti ve Sağlık Kurulu ve Kurum Sağlık Kurulu raporlarının, oranlarının ve derecelerinin alınması gibi işlerde iş takibi zorunludur.
İş takibi tek elden ve eşgüdüm içerisinde yapılmalıdır.
Elver Danışmanlık, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetlerine ilişkin görüşlerini ister sözlü, ister yazılı, ister görsel olarak gün içerisinde iletir.