Sıkça Sorulan Sorular
 • 1. Elver Danışmanlık Olarak Ana İş Konularımız ve Hizmetlerimiz Nelerdir?


  Elver Danışmanlık'ın beş ana iş konusu vardır. Bunlar; başta Malulen Emeklilik olmak üzere Engelli ve Şartlı erken emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, bedensel kazalar ve çalışan hakları konularıdır. Bu konular iç içe olan beşi bir yerde konulardır. Bu konularla ilgili sonuç odaklı adil ve yasal hizmet veren nadir bir kuruluştur.
  Aynı zamanda bu konularla ilgili sosyal yardım, ödenek, gelir ve aylık almak için danışmanlık, iş planlaması ve iş takibi hizmeti veren ilk ve tek Türk firmasıdır.
  Malulen Emeklilik, Engelli Emeklilik ve Şartlı Emeklilik ise en başta olan ana konulardır.

  İŞ TAKİBİ HİZMETLERİMİZ
  Erken Emeklilik
  Malulen Emeklilik
  Engelli Emeklilik
  Şartlı Emeklilik
  İş Kazası ve Meslek Hastalığı İşlemleri
  Bedensel Zararlı Kazalar İşlemleri
  İş ve Sosyal Güvenlik İşlemleri
  Sigorta ve Sağlık Koşulları ile Emekliliğin Ön Tespiti
  Sosyal Yardım, Ödenek, Gelir ve Aylık Talebi
  Kaza ve Maluliyet ile İş Kazasının Ön Tespiti
  Hastalık ve Maluliyet ile Meslek Hastalığının Ön Tespiti
  Engelli ve Maluliyet Oranı Tıbbi Tespiti
  İş Kazası ve Meslek Hastalığının SGK Yoluyla Tespiti
  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sürekli İş Göremezlik Geliri

 • 2. Malulen Emeklilik ya da Erken Emeklilik ile İlgili Hizmetlerimiz Nelerdir?


  Bu ana iş koluyla ilgili hizmet verebilmek için işin, sorunun ya da problemin özelliğine göre danışmanlık, planlama ve iş takibi yapar. Bu konular gibi bu hizmetler de iç içedir. Biri olmadan öbürü olmaz ya da eksik kalır. elver, malulen emeklilik işlemleri ve erken emeklilik işlemleri konusun da yerine göre danışmanlık, yerine göre erken emeklilik planlaması, yerine göre iş takibi hizmeti veren “Türkiye’de ilk ve tek” firmadır.

  MALULEN ya da ERKEN EMEKLİLİK İŞ TAKİBİ HİZMETLERİMİZ
  Planlı Erken Emeklilik
  Malulen Emeklilik (SSK / Bağ-Kur / Emekli Sandığı )
  Engelli Emeklilik (SSK)
  Şartlı Emeklilik (Bağ-Kur / Emekli Sandığı)
  Engelli ve Maluliyet Oranı Tıbbı Tespiti
  Engelli ve Maluliyet Raporu İşlemleri İş Takibi
  Engelli Vergi İndirimi İşlemleri İş Takibi
  2022 Engelli Maaşı Danışmanlığı (Ücretsiz)
  Evde Bakım Parası Danışmanlığı (Ücretsiz)

 • 3. Çalışanlarımızın Uzmanlık Alanları Nelerdir?


  Elver Danışmanlık, aşağıda belirtilen alanlar da uzman, müşavir, doktor ve diğer yardımcı çalışanlardan ve danışanlardan oluşan bir ekip ile danışmanlık, iş planlama ve iş takibi hizmetleri vermektedir.

  MALULEN ya da ERKEN EMEKLİLİK İŞ TAKİBİ HİZMETİ VEREN UZMANLARIMIZ
  İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
  Malulen Emeklilik Uzmanı
  Erken Emeklilik Uzmanı
  İş Kazası SGK Tespiti Uzmanı
  Meslek Hastalığı SGK Tespiti Uzmanı
  Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbi Tespiti Doktoru
  Kaza Takip Uzmanı
  Hasar Takip Uzmanı

 • 4. Danışmanlık, İş Planlaması ve İş Takibi Hizmetlerimiz Nelerdir?


  Elver Danışmanlık, sunduğu hizmetlerin konusuna göre bilgi, tecrübe ve söz sahibi olan uzman, doktor, müşavir kadrosuyla danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetleri vermektedir.
  Elver Danışmanlık, yapılan her görüşmeleri kayıt altına alıp gerekli bilgi ve belgeleri toplar, elde ettiği bu verilerle sorunun çözümüne yönelik çalışır. Bu işlemlere göre de danışmanlık, iş planlaması, iş takibi ücreti belirler.
  Hizmetler, bazen ayrı, bazen de iç içe olan konulardır. İşin konusuna göre verilecek hizmet belirlenir. Birçok konu danışmanlık aşamasında çözülür. Ama bazı konular için ise bu durum mümkün değildir. Danışmanlık yanın da iş planlaması, haliyle iş takibi de yapmak gerekir.
  SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ile yani SGK ile ilgili ve çalışan hakları ile ilgili bilinmesi gereken birçok konu iş planlamasına bile gerek kalmadan danışmanlık aşamasında çözülebilir.
  Ne zaman emekli olurum sorusu danışmanlık işidir. Daha az çalışarak ve daha düşük prim ödeyerek erken emekli olup yüksek maaş nasıl alırım sorusu ise planlama işidir. Erken Emeklilik Planlaması gerekir. En az ödeme ve ödenmiş prim gün sayısı ile erken emekli olup yüksek maaş almak için ne gerekiyorsa yapılsın isteniyorsa da bu iş takibi işidir.
  Malulen, engelli, özel şartlı erken emeklilik aylığı bağlatmak iş takibi yapmakla mümkün olabilir. Gelir ya da aylık talebinin başlatılması, engelli ve maluliyet oranı tıbbi tespiti ve Sağlık Kurulu ve Kurum Sağlık Kurulu rapor ve oranlarının alınması gibi işlerde iş takibi zorunludur.

 • 5. Danışmanlık Hizmetlerimiz Nelerdir?


  Yol soran yolda kalmaz…
  Sorularınızın yanıtı ya da sorunlarınızın çözümü için, Elver Danışmanlık’ın iş ve sosyal güvenlik uzmanına, erken emeklilik uzmanına ve ayrıca maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktoruna danışabilirsiniz. Birçok sorun, planlama ya da takibe gerek kalmadan danışmanlık aşamasında çözülebilir. Bazen de işin ya da sorunun doğasıyla ilgili olarak iş planlaması ya da iş takibi gerekebilir.

  Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur…
  Danışanlar genelde kendisinde olması gereken ya da sunması gereken bilgi ve belgeden habersizdir. Dolayısıyla eksik bilgi ya da eksik evrak söz konusu olacak ve soru soruyu doğuracaktır. Ancak eksiklikler giderildikten sonra görüşme kaldığı yerden devam edebilir. Anlatabilmek için dinlemek gerekir. Aksi halde sağlıklı bir karara varmak mümkün değildir.

  Parasız yapılan işin değeri bilinmez…
  Danışmanlık ücret karşılığı yapılır. Ön görüşme yapıldıktan sonra sunulacak hizmete göre danışmanlık ücreti belirlenir. Bu ücret 750 TL – 1500 TL arasında değişmektedir. Malulen, Engelli ya da Şartlı Emeklilik ile ilgili iş takibi yapılacak işlerde ise sonuç odaklı iş takibi yapıldığından danışmanlık ücreti alınmaz.

  Bugün iyi adımlar atanlar, yarın güzel anılar yaşar…
  Elver Danışmanlık; soru ya da sorunlarınızın çözümü için, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, Erken Emeklilik Uzmanı, Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbı Tespit Doktoru ile erken emeklilik ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, uzmanlarla görüştürüyor, yeni sorularınız olursa alıyor, yazılı, sözlü ve istenirse görüntülü danışmanlık hizmeti veriyor.
  Elver Danışmanlık, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen danışmanlık, planlama ve takip hizmetlerine ilişkin görüşlerini ister sözlü, ister yazılı olarak gün içerisinde iletir.

 • 6. Planlama Hizmetlerimiz Nelerdir?


  Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan fayda gelmez…
  Sorularınızın yanıtı ya da sorunlarınızın çözümü için, Elver Danışmanlık erken emeklilik uzmanına, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktoruna, iş ve sosyal güvenlik uzmanına planlama yaptırabilirsiniz.

  Hedeflerin tespitini yapmadan hedeflere ulaşılmaz…
  Birçok sorun danışmanlık aşamasında çözülemez. İş planlaması ya da iş takibi yaptırmak gerekir. İyi şeyler planlamayla olur. Planlayanlar, planlamanın önemini bilenler, ulaşacağı limana en erken ve en kısa yoldan gidenlerdir. Planlama yaptıranlar tedbirlidir. İşe ya da soruna göre, tarafların rızası, zamanı ve koşulları dikkate alınarak yapılan planlamayla sağlıklı bir sonuca varılabilir. Malulen, engelli, şartlı erken emeklilik ancak iyi bir planlamayla ya da iş takibiyle mümkün olabilir.

  Parasız yapılan işin değeri bilinmez…
  Planlama ücret karşılığıdır. İşin mahiyetine göre planlama ücreti belirlenir. Bu ücret 1500 TL – 2500 TL arasında değişmektedir. Malulen, Engelli ya da Şartlı Emeklilik ile ilgili iş takibi verilen işlerde sonuç odaklı iş takibi yapıldığından planlama ücreti alınmaz.

  İyi şeyler yalnızca planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğinden olur…
  Elver Danışmanlık; soru ya da sorunlarınızın için, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, Erken Emeklilik Uzmanı, Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbı Tespit Doktoru ile erken emeklilik ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, uzmanlarla görüştürüyor, yeni sorularınız olursa alıyor, yazılı ve sözlü planlama hizmeti veriyor.
  Malulen, engelli, şartlı erken emeklilik ancak iyi bir planlamayla ya da iş takibiyle mümkün olabilir.
  Daha düşük prim ödeyerek, daha az çalışarak ve daha yüksek maaş alarak erken emekli olabilmenin tek yolu erken emeklilik planlaması yaptırmaktır.

  Plansız işler zaman ve para kaybettirir
  Elver Danışmanlık, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetlerine ilişkin görüşlerini ister sözlü, ister yazılı, ister görüntülü olarak gün içerisinde iletir.

 • 7. İş Takibi Hizmetlerimiz Nelerdir?


  Yarınlara mutlu girmek isteyenler, bugünden koşmaya başlamalıdır…
  Sorularınızın yanıtı ya da sorunlarınızın çözümü için, elver’in erken emeklilik uzmanına, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktoruna, iş ve sosyal güvenlik uzmanına iş takibi yaptırabilirsiniz.

  Hayat geç kalanları hiç affetmez…
  Danışmanlık ve planlamayla çözülemeyen sorunlar için iş takibi işlemleri gerekir. Sıkıntılı ve uzun süreli işlerin takibi zorunludur. Planlı işlerin çoğu da iş takibi yapılarak sonuçlandırılır.

  Zamanın değerini yapacak işi olan bilir…
  Bazen bir iş için onlarca kurumun, merkezlerin, şubelerin, bölümlerin ya da buralarda görevli kişilerin bilgisi ve tecrübesi gerekir. Birimler birbirleriyle ilişkilidir ama her birinin işleyişini bilebilmeniz mümkün değildir. Her işin çarpanları vardır. Zaman kaybı para kaybıdır.

  Parasız yapılan işin değeri bilinmez…
  Bu işlemler ücret karşılığıdır. Danışmanlık ya da iş planlaması yapıldıktan sonra işin mahiyetine göre iş takibi ücreti belirlenir. Bugüne göre bu ücret 7.500 TL – 45.000 TL arasında değişmektedir. Belirlenen ücret ve şartlar üzerinden konuşularak sözleşme yapılır. Sözleşmede belirtilen şartların yerine getirilmesi sonucunda iş takip ücreti alınır. İş takibi sözleşmeleri sonuç odaklıdır. Belirtilen işler gerçekleştirilemez ise hiçbir ücret alınmaz. Malulen, engelli, şartlı erken emeklilik işlemlerinde de ilgili raporlar ve işe yarar oran ve dereceler alınamaz ise ve ayrıca emekli olunamaz ise hiçbir ücret alınmayacaktır.

  Bizi takip edin, biz de sizi takip edelim…
  Takip kesin sonuçtur. Takip danışmanlığın ya da planlamanın yaşama geçmesidir. Takip, riskleri dağıtmaktır. Takip, sonucu satın almaktır. Takip, toplanan bilgiyi yoğurup kullanmaktır. Takip, koşulları zamanı göre planlamaktır. Takip, ön görmektir. İş takibi için şirkete, yetkili çalışanlarına ve uzmanlarımıza noterden vekaletle yetki verilmesi gerekir. Vekaletle verilen bu yetkiyle bütün kurumlarda adınıza işlem yaptırabilirsiniz.

  Söylemek başka, planlamak başka, yapmak başka…
  elver; sorularınızın yanıtı ya da sorunlarınızın çözümü için, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, Erken Emeklilik Uzmanı, Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbı Tespit Doktoru ile Erken Emeklilik ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, yeni sorularınızı cevaplıyor, konusunda hakim uzmanlarla görüştürüyor, tüm işlemlerinizin takibi için adınıza vekalet alıyor, planlama yaparak kurumlardan, sistemlerden ve ilgili memurlardan birebir uygulamayla iş takibi hizmeti veriyor. Tek elden, bularak, yetişerek, yakalayarak, yaparak bütün sorunlarınızı çözüyor.
  Planlama gerektiren konular genellikle iş takibi konularıdır. Malulen, Engelli, Şartlı Erken Emeklilik iş takibi yapmakla mümkün olabilir.
  Sigorta şartlarının belirlenmesi, engelli ve maluliyet oranı tıbbi tespiti ve Sağlık Kurulu ve Kurum Sağlık Kurulu raporlarının, oranlarının ve derecelerinin alınması gibi işlerde iş takibi zorunludur.
  İş takibi tek elden ve eşgüdüm içerisinde yapılmalıdır.
  Elver Danışmanlık, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetlerine ilişkin görüşlerini ister sözlü, ister yazılı, ister görsel olarak gün içerisinde iletir.


 • 8. Bizden Hizmet Alırsanız Siz Ne Yapmalısınız? Biz Ne Yapmalıyız?


  Sunulan hizmetlerin konusuna göre bilgi, tecrübe ve söz sahibi olan uzman, doktor, müşavir ile yapacağınız görüşmeler sonucu eliniz de olan bütün bilgi ve belgelerin bir suretini firma yetkilisine vermelisiniz. Sizin için yapılacak iş konusu takip ile ilgili vekalet ve sözleşme ile de elver ve çalışanlarını yetkilendirmelisiniz. Bunların dışın da eğer erken emeklilik söz konusu ise alınacak poliklinik ve sağlık kurulu randevularına zamanın da gitmelisiniz.
  Çalışma, sigorta ve sağlık koşullarınız ile ilgili sizden ya da e-devletinizden alınamayan bilgi/belgeleri ilgili kamu kurum kuruluşlarından sözlü ya da yazılı aldıktan sonra geri kalan her şeyi elver çalışanları yapacaktır. Aynı zaman da toplanan bilgi ve belgeleri değerlendirip en uygun bir iş planlaması ve bu planlamaya göre kişiye özel ve sırasıyla yapılacak iş ve işlemlerin yazılı ve sözlü iş takibini de yapacaktır. Bu yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili yeri ve zamanın da tarafınıza düzenli olarak whatsapp ile bilgilendirme yapılacaktır.