Belki de hayatınızın en önemli konusu!

Bölge ya da Kurum Sağlık Kurulu veya itiraz durumun da Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu maluliyet kararı için Sağlık Kurulları’ndan hastalığın seviye ya da seyrine göre ya Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ya da Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ile 10 yıl hizmet süresi ve 1800 ödenmiş prim gün sayısı olan veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olup da 10 yıl hizmet süresi olmayan ama yine 1800 ödenmiş prim gün sayısı olan (4a) SSK, (4b) Bağ-Kur ya da (4c) Emekli Sandığı ve diğer sosyal güvenlik sandıklarından malulen emekli olabilir.

Sigortalı en kısa hizmet süresi, en kısa gün sayısı ve en düşük prim ödemesi olsa da alınabilecek en yüksek emekli aylığını alabilir.

İş Süreci